Rok 2017 – Lipůvka VDJ, Vybudování nového vodojemu o objemu 2x50m3 včetně 360m vodovodních řadů z tvárné litiny DN150.

Během 5 měsíců byl vybudován nový objekt vodojemu, který je tvořen [...]

Rok 2017 – Lipůvka VDJ, Vybudování nového vodojemu o objemu 2x50m3 včetně 360m vodovodních řadů z tvárné litiny DN150.2020-08-18T11:38:49+02:00

Rok 2016 – Dlouhá Lhota – VDJ s čerpací stanicí, výtlačný a zásobovací řad v obci.

Na místě starého VDJ byl vybudován nový o objemu 50m3, napojený [...]

Rok 2016 – Dlouhá Lhota – VDJ s čerpací stanicí, výtlačný a zásobovací řad v obci.2020-08-18T12:38:59+02:00

Rok 2016 – Blansko Klepačov – nový VDJ, rozvodné a zásobovací vodovodní řady.

Nový VDJ HOBAS DN2400 vč. elektroinstalace a přenosu dat a 1400m [...]

Rok 2016 – Blansko Klepačov – nový VDJ, rozvodné a zásobovací vodovodní řady.2020-08-18T11:52:50+02:00