ROK 2012 - Brno - Špilberk

Celkový objem prací v lokalitě městských parků Velký a Malý Špilberk spočíval v kompletní rekonstrukci cest s dlážděným a hlinitopísčitým povrchem včetně odvodnění, revitalizaci zeleně, výsadby nových stromů a keřů, opravy opěrných zdí, hradeb, doplnění mobiliáře a přeložky inženýrských sítí. Doba provádění 10/2010 – 10/2012.

Cena díla bez DPH: 64,26 mil. Kč. Investor: Statutární město Brno, Dominikánské nám.1,Brno

Spilberk.jpg

Novinky roku

Brno - Údolní II 2018

aktuálně - práce intenzivně pokračují - hlavní řady kanalizace a vodovodu jsou již položeny, probíhá úprava pláně vápněním a kladení panelů pod TT. Za 365 kalendářních dní bude ve sdružení s firmou FIRESTA ...

Brno - Chodská, Slovanské náměstí a Ruská 2018

aktuálně - v dubnu 2018 začaly stavební práce ve sdružení s firmou OHL ŽS. Během jednoho roku dojde k rekonstrukci kanalizačních stok a vodovodů vč. přípojek a k obnově komunikačních vrstev. Investor: Brněnské vodárny a kanalizace ...

Copyright 2000-2009 © Dopravni stavby Brno s.r.o., všechna práva vyhrazena.
Běží na CMS PRO-WEB, design ivosh.com.