ROK 2013 - Jevišovice skládka

Záměrem akce byla rekultivace skládky v extravilánu obce Jevišovice. Rekultivací bylo míněno uzavření staré skládky obsahující TKO, výkopovou zeminu a stavební suť. V rámci rekultivace byl povrch skládky technicky upraven do stanoveného tvaru dle příčných profilů a překryt uzavírací vrstvou, sestávající z těsnící a rekultivační vrstvy. Mimo půdorys stávající skládky bylo provedeno zatěsnění dna. Realizovány byly také záchytné obvodové příkopy a oplocení skládky. Po provedení technické rekultivace byla provedena rekultivace biologická. Po biologické rekultivaci (zatravnění povrchu, výsadba dřevin po obvodu tělesa) a zajištění svedení povrchových dešťových vod do obvodového příkopu bylo výsledné těleso začleněno do okolní krajiny. Došlo tím nejen ke zlepšení životního prostředí, ale bylo zamezeno případné možné kontaminaci podzemních vod průsakem prostorem skládky.

jev.JPG

jev3.JPG

jev4.JPG

Novinky roku

Brno - Údolní II 2018

aktuálně - práce intenzivně pokračují - hlavní řady kanalizace a vodovodu jsou již položeny, probíhá úprava pláně vápněním a kladení panelů pod TT. Za 365 kalendářních dní bude ve sdružení s firmou FIRESTA ...

Brno - Chodská, Slovanské náměstí a Ruská 2018

aktuálně - v dubnu 2018 začaly stavební práce ve sdružení s firmou OHL ŽS. Během jednoho roku dojde k rekonstrukci kanalizačních stok a vodovodů vč. přípojek a k obnově komunikačních vrstev. Investor: Brněnské vodárny a kanalizace ...

Copyright 2000-2009 © Dopravni stavby Brno s.r.o., všechna práva vyhrazena.
Běží na CMS PRO-WEB, design ivosh.com.