Rok 2005 - Praha - Karlův most

Povodeň v roce 2002 poškodila základy pilířů číslo 8 a 9 Karlova mostu. Oprava se prováděla z jímek vytvořených ocelovými štětovnicemi kolem základů. Po zpevnění podloží mikropilotami bylo provedeno rozšíření stávajících základů ochranným železobetonovým věncem. Firma Dopravní stavby Brno, s.r.o. provedla očištění základů, uložení betonářské výztuže a betonáž ochranného věnce dvěma čerpadly na beton v množství 170 m3. Druhé čerpadlo umístěné na pontonu zajišťovalo dokonalý přísun betonu k základům ze všech stran.

Subdodávka pro: Zakládání staveb, a.s. Dobronická 1371, 148 26 Praha 4

doc03710820151029132559_001.jpg

Karluv most - pdf
Karluv most

Velikost: 592.462 kB
Novinky roku

Brno - Údolní II 2018

aktuálně - práce intenzivně pokračují - hlavní řady kanalizace a vodovodu jsou již položeny, probíhá úprava pláně vápněním a kladení panelů pod TT. Za 365 kalendářních dní bude ve sdružení s firmou FIRESTA ...

Brno - Chodská, Slovanské náměstí a Ruská 2018

aktuálně - v dubnu 2018 začaly stavební práce ve sdružení s firmou OHL ŽS. Během jednoho roku dojde k rekonstrukci kanalizačních stok a vodovodů vč. přípojek a k obnově komunikačních vrstev. Investor: Brněnské vodárny a kanalizace ...

Copyright 2000-2009 © Dopravni stavby Brno s.r.o., všechna práva vyhrazena.
Běží na CMS PRO-WEB, design ivosh.com.