Rok 2006 - Podolí - D1 rekonstrukce mostu

V letních měsících v době od 06/2003 do 10/2004 byla postupně provedena celková rekonstrukce dálničního mostu. Jeho pravé a levé poloviny. Po synchronním zvednutí konců krajních polí byla vyměněna mostní ložiska. Na stávajících prefabrikovaných nosnících byla zesílena železobetonová deska, byl vyměněn celý mostní svršek, vybetonovány monolitické římsové žlaby a provedena sanace spodní stavby. Most je šikmý, délky 107,50m. Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR, závod Brno, Šumavská 33, 656 09 Brno

 

Novinky roku

Brno - Údolní II 2018

aktuálně - práce intenzivně pokračují - hlavní řady kanalizace a vodovodu jsou již položeny, probíhá úprava pláně vápněním a kladení panelů pod TT. Za 365 kalendářních dní bude ve sdružení s firmou FIRESTA ...

Brno - Chodská, Slovanské náměstí a Ruská 2018

aktuálně - v dubnu 2018 začaly stavební práce ve sdružení s firmou OHL ŽS. Během jednoho roku dojde k rekonstrukci kanalizačních stok a vodovodů vč. přípojek a k obnově komunikačních vrstev. Investor: Brněnské vodárny a kanalizace ...

Copyright 2000-2009 © Dopravni stavby Brno s.r.o., všechna práva vyhrazena.
Běží na CMS PRO-WEB, design ivosh.com.