Zázemí společnosti

 

 vchod.JPG    budova.JPG

Infrastrukturu společnosti Dopravní stavby Brno, s.r.o. tvoří technické vybavení a zařízení, které bezprostředně neovlivňuje úroveň výroby, nicméně s ní úzce souvisí. Jde o zázemí společnosti, které tvoří administrativní budova, ubytovny, skladovací plochy na ulici Trnkova a Podstránská a vozový park společnosti. Ten je řízen střediskem dopravy, mechanizace a správy majetku dle interních zásad o užívání služebních motorových vozidel a mechanizace. 

Informace o personálním vybavení:
Společnost Dopravní stavby Brno, s.r.o. zaměstnává stálé pracovníky v odborných dělnických a technických profesích. Mezi pracovníky společnosti jsou autorizovaní inženýři a technici v oborech dopravní stavby, mosty a inženýrské konstrukce, vodohospodářské stavby, specializace stavby zdravotnětechnické.

Speciální vybavení společnosti:

- výhybka Californien pro zjednokolejnění tramvajové tratě
- nafukovací vaky pro tlakové zkoušky kanalizací    
- systémové bednění ALPI, MEVA
- pažící boxy  
- digitální kamera na průzkum kanalizačních přípojek 
- potrubní lasery na pokládku kanalizace

 

Podstranska.JPG CSPHM.JPG

 stavební dvůr Podstránská                                    ČS pohonných hmot           

NA.JPG  OA.JPG

stavební dvůr Trnkova - vozový park OA a NA

CIKO.JPG  fekal.JPG

ČIKO - vůz pro čištění kolenic                             fekální vůz pro technické služby

 

Terex.JPG  kolove_rypadlo.JPG

4x dvoucestný kolový nakladač                           4x kolové rypadlo 

maly_Terex.JPG  VZV.JPG

2x malé pásové rypadlo                                      3x vysokozdvižný vozík

  

 

  
Novinky roku

Brno - Údolní II 2018

aktuálně - práce intenzivně pokračují - hlavní řady kanalizace a vodovodu jsou již položeny, probíhá úprava pláně vápněním a kladení panelů pod TT. Za 365 kalendářních dní bude ve sdružení s firmou FIRESTA ...

Brno - Chodská, Slovanské náměstí a Ruská 2018

aktuálně - v dubnu 2018 začaly stavební práce ve sdružení s firmou OHL ŽS. Během jednoho roku dojde k rekonstrukci kanalizačních stok a vodovodů vč. přípojek a k obnově komunikačních vrstev. Investor: Brněnské vodárny a kanalizace ...

Copyright 2000-2009 © Dopravni stavby Brno s.r.o., všechna práva vyhrazena.
Běží na CMS PRO-WEB, design ivosh.com.