Předmět činnosti

Předmět činnosti

      Společnost Dopravní stavby Brno, s.r.o. působí jako stavební firma, která je schopna zabezpečit výrobní a technické činnosti v oboru stavebnictví, jejíž hlavní předmět činnosti je zaměřen na provádění dopravních a inženýrských staveb a jejich rekonstrukcí. 

      Hlavní rozsah činnosti společnosti je v oblasti oboru pozemních komunikací a kolejových staveb. Podrobnější specifikace činnosti lze rozdělit následovně:

Kolejové stavby:

 • Výstavba a opravy tramvajových tratí s působností po celé ČR
 • Zjednokolejnění tratě pomocí výhybky Californien
 • Opravy a údržba tramvajových tratí vměstě Brně
 • Údržba mechanických částí tramvajových výhybek vměstě Brně
 • Strojní čištění kolejnic
 • Technické služby

Vodohospodářské stavby:

 • Kanalizační stoky dešťové, splaškové, jednotné vč. domovních přípojek - gravitační i výtlaky, profily kruhové, vejčité, tlamové...
 • Kanalizační stoky montované DN100 - DN2000, materiály kamenina, beton, PVC, sklolaminát, polymerbeton...
 • Kanalizační stoky monolitické s použitím nafukovacího bednění - "pneumošalung" 
 • Vodovodní řady vč. domovních přípojek DN32 - DN1000, materiály HDPE, litina...
 • Propojení vodovodních řadů a vodovodní prvky městského mobiliáře 
 • Retenční nádrže, suché poldry
 • Čištění koryt menších toků
 • Zpevnění koryt toků záhozovým lomovým kamenem
 • Objekty pro převedení povrchových srážkových vod - propustky, shybky...

Stavby pozemních komunikací: 

 • Kompletní výstavba i opravy krajských, městských a obecních komunikací včetně zemních prací, odvodnění, konstrukčních vrstev a dopravního značení
 • Okružní křižovatky na komunikacích různých tříd
 • Výstavba protihlukových stěn
 • Výstavba komunikací v historickém centru měst
 • Opravy a rekonstrukce náměstí a obecních veřejných ploch
 • Výstavba chodníků a parkovacích ploch s krytem tvořeným betonovou nebo kamennou dlažbou nebo živičným povrchem
 • Stavby mlatových cest v parcích a zahradách

Stavby a opravy mostů a betonových konstrukcí:

 • Opěrné a zárubní zdi ze železobetonu
 • Skládané gabiony a kamenné zídky na sucho
 • Osazení a montáž záchytných zařízení - svodidel, zábradlí
 • Sanace betonových povrchů pomocí sanačních malt
 • zhotovení a opravy izolací proti zemní vlhkosti
 • dobetonávky a reprofilace mostních říms, opěr a závěrných zídek
  
Novinky roku

Brno - Údolní II 2018

aktuálně - práce intenzivně pokračují - hlavní řady kanalizace a vodovodu jsou již položeny, probíhá úprava pláně vápněním a kladení panelů pod TT. Za 365 kalendářních dní bude ve sdružení s firmou FIRESTA ...

Brno - Chodská, Slovanské náměstí a Ruská 2018

aktuálně - v dubnu 2018 začaly stavební práce ve sdružení s firmou OHL ŽS. Během jednoho roku dojde k rekonstrukci kanalizačních stok a vodovodů vč. přípojek a k obnově komunikačních vrstev. Investor: Brněnské vodárny a kanalizace ...

Copyright 2000-2009 © Dopravni stavby Brno s.r.o., všechna práva vyhrazena.
Běží na CMS PRO-WEB, design ivosh.com.