Kanalizace a vodovody

ROK 2017 - Brno Soběšice - Melatín

Rekonstrukce dešťové kanalizace a vodovodu v ul. Melatín.

ROK 2017 - Lipůvka VDJ

Vybudování nového vodojemu o objemu 2x50m3 včetně 360m vodovodních řadů z tvárné litiny DN150.

ROK 2016 - Brno - Cornovova

Rekonstrukce kanalizace,vodovodu,komunikace a chodníků v celkové délce 1170 m.

ROK 2016 - Blansko - Klepačov

Vybudování nového VDJ, rozvodných a zásobovacích vodovodních řadů.

ROK 2016 - Brno - Chlupova

Rekonstrukce kanalizace, vodovodu a komunikace v celé délce ulice.

ROK 2016 - Dlouhá Lhota

Nový vodojem s čerpací stanicí, výtlačný a zásobovací řad v obci Dlouhá Lhota.

ROK 2016 - Brno - Čejkova

Oprava 327m kanalizace z vejčitých trub a 282m vodovodu z TL vč. přípojek.

Rok 2015 - Brno - Lužánky

Rekonstrukce vodovodního řadu a přípojek DN 500 z tvárné litiny.

Rok 2015 - Křtiny

Oprava páteřního vodovodu z tvárné litiny včetně přípojek v Obci Křtiny.

Rok 2015 - Brno - Pomezní

Oprava kanalizace, vodovodu, chodníku a vozovky v celé délce ul. Pomezní.

 Další 
Novinky roku

Brno - hřiště Faimonova

aktuálně - stavba předána investorovi MČ Brno - Líšeň. Během tří měsíců bylo vybudováno nové multifunkční hřiště s polyuretanovým povrchem a moderními cvičebními prvky. ...

Brno - Křižovatka Jugoslávská, Vranovská

aktuálně - stavba předána investorovi Dopravní podnik města Brna. Během měsíců dubna a května bylo vyměněno kolejové křížení do všech tří směrů. Součástí byla i oprava dvou tramvajových zastávek, souvisejících předjízdných pruhů ...

Copyright 2000-2009 © Dopravni stavby Brno s.r.o., všechna práva vyhrazena.
Běží na CMS PRO-WEB, design ivosh.com.