Kanalizace a vodovody

ROK 2017 - Brno Soběšice - Melatín

Rekonstrukce dešťové kanalizace a vodovodu v ul. Melatín.

ROK 2017 - Lipůvka VDJ

Vybudování nového vodojemu o objemu 2x50m3 včetně 360m vodovodních řadů z tvárné litiny DN150.

ROK 2016 - Brno - Cornovova

Rekonstrukce kanalizace,vodovodu,komunikace a chodníků v celkové délce 1170 m.

ROK 2016 - Blansko - Klepačov

Vybudování nového VDJ, rozvodných a zásobovacích vodovodních řadů.

ROK 2016 - Brno - Chlupova

Rekonstrukce kanalizace, vodovodu a komunikace v celé délce ulice.

ROK 2016 - Dlouhá Lhota

Nový vodojem s čerpací stanicí, výtlačný a zásobovací řad v obci Dlouhá Lhota.

ROK 2016 - Brno - Čejkova

Oprava 327m kanalizace z vejčitých trub a 282m vodovodu z TL vč. přípojek.

Rok 2015 - Brno - Lužánky

Rekonstrukce vodovodního řadu a přípojek DN 500 z tvárné litiny.

Rok 2015 - Křtiny

Oprava páteřního vodovodu z tvárné litiny včetně přípojek v Obci Křtiny.

Rok 2015 - Brno - Pomezní

Oprava kanalizace, vodovodu, chodníku a vozovky v celé délce ul. Pomezní.

 Další 
Novinky roku

Brno - park Trnkova 2018

aktuálně - stavba předávána investorovi: ÚMČ Brno - Líšeň.       ...

Brno - Moravské náměstí 2018

Během měsíců července a srpna 2018 byla provedena výměna kolejových konstrukcí ve všech směrech TT včetně dlážděného povrchu ze žulových kostek. Investor: Dopravní podnik města Brna a.s. ...

Copyright 2000-2009 © Dopravni stavby Brno s.r.o., všechna práva vyhrazena.
Běží na CMS PRO-WEB, design ivosh.com.