Novinky roku

Lipůvka VDJ

Vybudování nového vodojemu o objemu 2x50m3 včetně 360m vodovodních řadů z tvárné litiny DN150.

Brno - Líšeňská 2017

Rekonstrukce TT a smyčky na panelech DZP,vybudování nového nástupního ostrůvku MHD.

Brno - J. Babáka 2017

Obnova tramvajové tratě na panelech DZP v délce 400m.

Žďárná - Suchý 2017

Nová cyklostezka s asfaltovým povrchem v délce 230m.

Rajhrad 2017

Rozšíření státní silnice o nový odbočovací pruh k bytovým domům.

Brno - VDJ Bystrc 2017

Oprava hydroizolační vrstvy střešní konstrukce.

Brno - Tenorova 2017

Rekonstrukce kanalizace a vodovodu.

Krasová 2017

Vybudování nových komunikací včetně chodníků v nové lokalitě obce Druhé díly.

Liberecký "přešlap" 2017

Kolejový "přešlap" - propojení dvojího rozchodu kolejí.

  
Novinky roku

Lipůvka VDJ

aktuálně - postupně nad oběma nádržemi roste malý nadzemní objekt, ve kterém bude manipulační a armaturní komora. Během 5 měsíců bude vybudován nový objekt vodojemu, bude tvořen dvěma 50m3 podzemními ŽB komorami s nadzemní budovou ...

Brno - Líšeňská 2017

aktuálně - stavba předána investorovi. TT a smyčka Juliánov na panelech DZP v délce 210m a nový nástupní ostrůvek MHD před smyčkou - doba provádění 2 měsíce. Investor: Dopravní podnik města Brna a.s. a Brněnské komunikace a.s.   ...

Copyright 2000-2009 © Dopravni stavby Brno s.r.o., všechna práva vyhrazena.
Běží na CMS PRO-WEB, design ivosh.com.