Novinky roku

Brno - Údolní II 2018

Rekonstrukce kanalizační stoky a vodovodního řadu vč. domovních přípojek, tramvajové tratě a obnovy komunikace.

Brno - Chodská, Slovanské náměstí a Ruská 2018

Rekonstrukce kanalizace, vodovodu, přípojek a obnova komunikace a chodníků.

Boskovice - Dukelská 20018

Rekonstrukce vodovodu a kanalizace v délce 258m,oprava chodníků, mostu, odvodnění a konstrukčních vrstev komunikace v celkové délce cca 330m.

Brno - Dornych, Plotní 2018

Výstavba tramvajové tratě Plotní.

Brno - park Trnkova 2018

Rekonstrukce parku v Brně - Líšni .

Brno - Moravské náměstí 2018

Rekonstrukce kolejového trojúhelníku.

Brno - Koliště 2018

Rekonstrukce prodloužení TT od Milady Horákové v úseku Koliště - Rooseveltova vč. dvou tramvajových zastávek.

Brno - Obřanská 2018

Rekonstrukce tram. smyčky Obřanská; Oprava smyčky Maloměřice - most; Oprava TT v ul. Selská a Obřanská.

Brno - Valchařská 2018

Rekonstrukce ulice Valchařská - kanalizace, vodovod, přípojky, TT, most, komunikace, odvodnění, VO, trolejové vedení.

Brno - Líšeňská 2018

Nový chodník ze ZD v délce 308m.

 Další 
Novinky roku

Brno - Údolní II 2018

aktuálně - práce intenzivně pokračují - hlavní řady kanalizace a vodovodu jsou již položeny, probíhá úprava pláně vápněním a kladení panelů pod TT. Za 365 kalendářních dní bude ve sdružení s firmou FIRESTA ...

Brno - Chodská, Slovanské náměstí a Ruská 2018

aktuálně - v dubnu 2018 začaly stavební práce ve sdružení s firmou OHL ŽS. Během jednoho roku dojde k rekonstrukci kanalizačních stok a vodovodů vč. přípojek a k obnově komunikačních vrstev. Investor: Brněnské vodárny a kanalizace ...

Copyright 2000-2009 © Dopravni stavby Brno s.r.o., všechna práva vyhrazena.
Běží na CMS PRO-WEB, design ivosh.com.