V měsících duben – srpen 2014 bylo provedeno 476m vodovodů z HDPE 25-90, 60m kameninové stoky v ulici Alešova v hloubce 6m. Obnova povrchu komunikace včetně VDZ, zábradlí a celková rekonstrukce chodníku byla provedena mezi ul. Fúgnerova a Provazníkova.