Rekonstrukce vodovodních řadů z HDPE 100RC SDR11 DN90 v délce 199m a DN110 v délce 939m vč. nových domovních přípojek DN32 v celkové délce 493m. Součástí díla byl protlak pod komunikací DN225, osazení vodoměrné šachty a zapravení povrchů v živičné úpravě Investor: Obec Želešice