Během měsíců 05/2018 – 12/2019 byla ve sdružení s firmou FIRESTA Fišer provedena kompletní rekonstrukce ulic v celkové délce 1226m. Byly vybudovány nové inženýrské sítě, obnova komunikace, TT a úprava trolejového vedení v délce 860m, úprava VO a přeložka NTL plynovodu v délce 130m. Investor: SMBrno, DPMB a.s., BKOM a.s.