Zázemí společnosti

Infrastrukturu společnosti Dopravní stavby Brno, s.r.o. tvoří technické vybavení a zařízení, které bezprostředně neovlivňuje úroveň výroby, nicméně s ní úzce souvisí. Jde o zázemí společnosti, které tvoří administrativní budova, ubytovny, skladovací plochy na ulici Trnkova a Podstránská a vozový park společnosti. Ten je řízen střediskem dopravy, mechanizace a správy majetku dle interních zásad o užívání služebních motorových vozidel a mechanizace.

Společnost Dopravní stavby Brno, s.r.o. zaměstnává stálé pracovníky v odborných dělnických a technických profesích. Mezi pracovníky společnosti jsou autorizovaní inženýři a technici v oborech dopravní stavby, mosty a inženýrské konstrukce, vodohospodářské stavby, specializace stavby zdravotnětechnické.

Speciální vybavení společnosti

 • výhybka Californien pro zjednokolejnění tramvajové tratě
 • nafukovací vaky pro tlakové zkoušky kanalizací
 • systémové bednění ALPI, MEVA
 • pažící boxy

 • digitální kamera na průzkum kanalizačních přípojek
 • potrubní lasery na pokládku kanalizace

Certifikáty

Společnost Dopravní stavby Brno, s.r.o. je postupně od roku 1998 držitelem certifikátů systému managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001, environmentu dle ČSN EN ISO 14001 a bezpečnosti práce dle ČSN ISO 45001 v rozsahu své činnosti „Provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování“ dle (CZ-NACE 42.11, 42.13, 43.11, 43.12). Cerifikáty pro předmět činnosti byly uděleny akreditovaným certifikačním orgánem Certline s.r.o.

Politika společnosti

 • dlouhodobá spokojenost zákazníků využívajících produkty společnosti

 • dlouhodobá spokojenost partnerů spolupracujících na výrobě produktu společnosti
 • důsledné dodržování obecně platných pravidel společenského chování vůči všem partnerům společnosti
 • chybu pracovníka společnosti nesmí nikdy pocítit zákazník společnosti

 • dlouhodobý obraz společnosti musí být pracovníkům společnosti nad ekonomické vztahy v ně i uvnitř společnosti i nad jejich osobní a pracovní problémy

 • neustálé zvyšování odborné kvalifikace pracovníků společnosti