ROK 2018 – Brno, Obřanská – Rekonstrukce tram. smyčky Obřanská; Oprava smyčky Maloměřice – most; Oprava TT v ul. Selská a Obřanská.

Tramvajová linka č.4 byla opravena v úseku od ul. [...]

ROK 2018 – Brno, Obřanská – Rekonstrukce tram. smyčky Obřanská; Oprava smyčky Maloměřice – most; Oprava TT v ul. Selská a Obřanská.2020-08-18T10:55:43+02:00

Rok 2018 – Brno Valchařská, Rekonstrukce ulice Valchařská – kanalizace, vodovod, přípojky, TT, most, komunikace, odvodnění, VO, trolejové vedení.

Za 419 kalendářních dní ve sdružení se společností Firesta [...]

Rok 2018 – Brno Valchařská, Rekonstrukce ulice Valchařská – kanalizace, vodovod, přípojky, TT, most, komunikace, odvodnění, VO, trolejové vedení.2020-08-18T10:52:21+02:00