Rok 2018 – Brno Valchařská, Rekonstrukce ulice Valchařská – kanalizace, vodovod, přípojky, TT, most, komunikace, odvodnění, VO, trolejové vedení.

Za 419 kalendářních dní ve sdružení se společností Firesta [...]

Rok 2018 – Brno Valchařská, Rekonstrukce ulice Valchařská – kanalizace, vodovod, přípojky, TT, most, komunikace, odvodnění, VO, trolejové vedení.2020-08-18T10:52:21+02:00

Rok 2017 – Lipůvka VDJ, Vybudování nového vodojemu o objemu 2x50m3 včetně 360m vodovodních řadů z tvárné litiny DN150.

Během 5 měsíců byl vybudován nový objekt vodojemu, který je tvořen [...]

Rok 2017 – Lipůvka VDJ, Vybudování nového vodojemu o objemu 2x50m3 včetně 360m vodovodních řadů z tvárné litiny DN150.2020-08-18T11:38:49+02:00