Během tří týdnů byla provedena ŽB základová deska pod objekt „Modrá pyramida“. Bylo zabudováno 98t betonářské výztuže a 900m3 betonu.