Byla provedena kompletní obnova konstrukčních vrstev vozovky včetně odvodnění. Doba provádění byla 63 kalendářních dní. Investor: Město Blansko.