Zrušení nevyhovující stávající kanalizační stoky a vybudování nové bylo prvním krokem k celkové rekonstrukci ulice v délce 1 100 m. Stručný obsah zakázky: monolitická kanalizační stoka vejčitého průřezu v hloubkách cca 5 m, výměna tramvajových kolejí – nové na velkoplošných panelech a obnova vozovky v živičné úpravě a chodníků z betonové zámkové dlažby v novém uspořádání příčného profilu ulice.