V době od 06/2003 do 10/2004 byla postupně provedena celková rekonstrukce dálničního mostu. Jeho pravé a levé poloviny. Po synchronním zvednutí konců krajních polí byla vyměněna mostní ložiska. Na stávajících prefabrikovaných nosnících byla zesílena železobetonová deska, byl vyměněn celý mostní svršek, vybetonovány monolitické římsové žlaby a provedena sanace spodní stavby. Most je šikmý, délky 107,50m. Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR, závod Brno, Šumavská 33, 656 09 Brno