Povodeň v roce 2002 poškodila základy pilířů číslo 8 a 9 Karlova mostu. Oprava se prováděla z jímek vytvořených ocelovými štětovnicemi kolem základů. Po zpevnění podloží mikropilotami bylo provedeno rozšíření stávajících základů ochranným železobetonovým věncem. Firma Dopravní stavby Brno, s.r.o. provedla očištění základů, uložení betonářské výztuže a betonáž ochranného věnce dvěma čerpadly na beton v množství 170 m3. Druhé čerpadlo umístěné na pontonu zajišťovalo dokonalý přísun betonu k základům ze všech stran.

Subdodávka pro: Zakládání staveb, a.s. Dobronická 1371, 148 26 Praha 4