Dopravní stavby Brno, s.r.o. provedly jako člen sdružení stavební připravenost pro bronzovou kašnu. Po provedeném archeologickém průzkumu v místě historické Merkurovy kašny byla jako součást nového objektu zhotovena podzemní železobetonová konstrukce. Slouží jako prostor pro umístění technologie a přečerpávací jímku. Zabudovaná elektronika nové kašny dává možnost vykouzlit z proudících vodních paprsků mnohá překvapení.

Investor: Statutární město Brno, zastoupené  Brněnskými komunikacemi a.s.