Stavba obsahovala rozšíření účelové komunikace, nový chodník na parkovišti a tribunu v terénu. Doba realizace – 1 měsíc. Investor: Automotodrom Brno