Dopravní stavby Brno, s.r.o. jako člen sdružení provedly v celém rozsahu stavební práce na objektu „Tramvajová trať“. Předmětem zakázky byla demontáž stávajících kolejí na dřevěných pražcích a následná montáž nových žlábkových kolejí na panelech DZP v délce cca 1 650 m. Objekt tramvajové tratě zahrnoval též zřízení nových tramvajových zastávek. Doba provádění: 07/2008 – 08/2009. Investor: Statutární město Brno