Délka budovaných stok v Hustopečích byla 7502 m a délka domovních odboček byla 1970 m. Investor: Vodovody a kanalizace Břeclav a.s.