Předmětem stavby byla rekonstrukce v ulici Otakara Ševčíka a v části ulice Strakatého. Kanalizační stoky byly v celkové délce 437 m, vodovody v ulici Otakara Ševčíka a v části ulice Strakatého byly v celkové délce 829 m. Součástí díla bylo i provedení rekonstrukce kanalizačních přípojek pod veřejným prostranstvím v celkové délce 262 m a vodovodních přípojek v celkové délce 184 m. Obnova vozovky spočívala v kompletní výměně konstrukčních vrstev o celkové ploše cca 4 160 m2Investor: BVK a.s. a BKOM a.s.