Celková oprava mostního objektu podchodu na ulici Vejrostova v Brně – Bystrci. Součástí byla i úprava přilehlých chodníkových ramp i schodiště. Doba realizace: 01-08/2011Investor: Brněnské komunikace a.s., Renneská tř.1a, 65768 Brno.