Stavba JmK

Rekonstrukce ulice byla součástí komplexní regenerace historického jádra města Brna. Práce na objektech tramvajová trať, trolejové vedení, komunikace a vodovodní přípojka byly provedeny v rámci sdružení s firmou SKANSKA a.s. Doba realizace: 08/2010 – 08/2011. Cena díla bez DPH: 61,192 mil. Kč.

Investor: Statutární město Brno, zastoupené společností Brněnské komunikace a.s., Renneská 1a, 657 68 Brno