Rekonstrukce kolejového trojúhelníku byla provedena v pěti etapách v částečných výlukách tramvajové a a automobilové dopravy. Postupně bylo vyměněno všech dvanáct výhybek a pět kolejových křížení na původních panelech DZP. Nový povrch vozovky je opět živičný.

Doba provádění: 09 – 10/2010, Cena díla bez DPH: 29,3 mil. Kč. Investor: DPmB, a.s., Hlinky 151, 656 46  Brno