Oprava jednotné kanalizace vč. přípojek DN 500/700 a DN 400 v délce cca 250 m. Rekonstrukce vodovodů vč. přípojek částečně s těžkou protikorozní ochranou DN 80,100,200 a DN 600 v celkové délce cca 540 m. Součástí díla byla i kompletní obnova vozovky vč. odvodnění a chodníků v délce cca 227 m. Doba realizace: 05/2010 – 09/2011.  Investor: Statutární město Brno, zastoupené společností Brněnské komunikace a.s., Renneská 1a, 657 68 Brno a Brněnské vodárny a kanalizace a.s., Hybešova 254/16, 657 33 Brno