Vybudování nové odlehčovací jednotné stoky DN800 dl.240m vč. 63m domovních přípojek a UV, rekonstrukce odlehčovací komory Sloupečník, zpětné terénní úpravy. Doba provádění: 3-9/2012. Cena celkem bez DPH: 5,13 mil. Kč.

Investor: Svazek obcí vodovodů a kanalizací“ měst a obcí, ul. 17. Listopadu 138/14, 680 01  Boskovice