Práce byly provedeny ve sdružení se společností FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. Hlavní vodovodní řad byl proveden z trub z tvárné litiny DN400 v dl.600m a DN350 v dl.300m. Z toho cca 200m řadu bylo vedeno kolektorem z trub z nerezové oceli. Na obrázku konkrétní napojení DN400 na stávající vodovod DN600.

 Doba realizace: 10/2011 – 10/2012. Cena díla bez DPH: 20,919 mil. Kč.

Investor: Statutární město Brno, zastoupené spol.Brněnské vodárny a kanalizace a.s., Hybešova 254/16, 657 33 Brno