Délka přemostění 6,97m, volná šířka 12,5m, založení na 11ks pilot. Práce obsahovaly provedení ŽB opěr a nosné konstrukce včetně izolací, rekonstrukce silnice v dl.35,54m, osazení nového zábradlí, betonového schodiště, 2ks UV a oboustranného chodníku. V rámci stavby byla provedena i přeložka NN v dl.32,3m a přeložka NTL plynovodu v dl.18,64m.