V 9 denní výluce byla provedena specielní úprava koleje nad montážní jámou, výměna 1ks sjezdové výhybky na panelech DZP-kolejnice NT1 o ploše 260m2 a výměna TT na panelech BKV-kolejnice B1 v délce 321 m. Doba provádění 07/2012.  Investor: Statutární město Plzeň zastoupené Správou veřejného statku města Plzně, Klatovská tř. 10 a 12, 301 00 Plzeň