Práce v rámci sdružení s firmou SKANSKA a.s. spočívaly v provedení gravitační kanalizace vč. přípojek dl. 2080m, kanalizační výtlaky v těžce přístupném terénu dl. 4800m, 5x čerpací stanice – spuštěné studny a komunikační úpravy. Doba realizace: 11/2010 – 09/2013. Cena díla bez DPH: 137,251 mil. Kč.

Investor: Svaz VKMO s.r.o., „Svazek vodovodů a kanalizací“ měst a obcí (Svazek okr. Blansko), Soběšická 156, Brno