Kmenová stoka D v Husovicích – kompletní rekonstrukce vybraných uličních stok. Práce spočívaly v rekonstrukci stok ze ŽB, SKL, KT a monolitu včetně veškerých přípojek. Součástí byly také 3 odlehčovací komory velikosti 110-190 m3, přeložky vodovodu vč. přípojek a obnova TT za stálého jednokolejného provozu.  Doba provádění 11/2012 – 12/2013. Cena díla bez DPH: 43,992 mil. Kč. Investor: Sdružení firem „IMOS Brno & OHL ŽS & Metrostav“