Oprava kanalizace z BT DN 500/750 v hloubce 5 m dl. 142,8 m vč. kanalizačních přípojek, část stoky byla monolitická prováděná technologií z pneumatického bednění. Součástí byla i rekonstrukce vodovodu z TL DN 100 dl. 162 m. Doba provádění 03-11/2013. Investor: Statutární město Brno, zastoupené spol. Brněnské vodárny a kanalizace a.s., Hybešova 254/16, 657 33 Brno