Rekonstrukce kanalizace z KT DN 300-800 v hloubce 6 m dl. 500 m vč. kanalizačních přípojek dl.156m, dále rekonstrukce vodovodu z TL DN 80-600 dl. 493 m vč. domovních přípojek. Kompletní obnova komunikace a chodníků včetně odvodnění v celkové ploše 3100 m2. Doba realizace: 03/12 – 05/13.  Investor: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 1, 601 67 Brno