Stávající most byl zdemolován a nahrazen novou mostní konstrukcí tvořenou ŽB deskou z předpjatého betonu o světlosti 12,15 m. Termín provádění : 08/2012 – 11/2013. Investor: ŘSD ČR Na Pankráci 546/56, Praha 4