Jedná se o kompletní rekonstrukci venkovních zpevněných ploch vydlážděním z velkoplošných dlažebních bloků, zahradnické úpravy, osazení mobiliáře, nové VO a vybudování zázemí pro tržnici. Doba realizace: 04 – 10/2014

Investor: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 1, 601 67 Brno, ÚMČ Brno – Bohunice