V časově náročných podmínkách byl vybudován nový jednopruhový silniční most jako jednopolový, prostě uložený nosník, zavěšený na dvou ocelových obloucích. Jeho délka je 79 m, šířka 4,5 m a šířka chodníku je 1,5 m. Součástí stavby byla i rekonstrukce vozovky v délce 5,7 km včetně obnovy odvodňovacího systému a obnovy svislého a vodorovného značení.