Během třech měsíců byla provedena rekonstrukce místní komunikace z betonové zámkové dlažby, včetně jejího odvodnění. Investor: Město Slavkov