Rekonstrukce komunikace v délce 363 m, přeložka STL a nová jednotná kanalizace v intravilánu obce Bedřichov. Investor: SÚS JmK p.o.