Celková rekonstrukce chodníkových ploch vč.odvodnění v prostoru trolejbusové smyčky Brno – Jírovcova, Kohoutovice. Investor – Brněnské komunikace a.s.