Rekonstrukce zpevněných ploch v areálu obchodního centra v Brně Líšni vč. odvodnění, VO a zeleně. Investor: MMB MČ Brno – Líšeň.