Vybudování nových parkovacích stání z betonové zámkové dlažby a obnova asfaltových ploch pro parkování autobusů. Investor: DPMB a.s.