Nový VDJ HOBAS DN2400 vč. elektroinstalace a přenosu dat a 1400m vodovodních řadů s přepojením domovních přípojek.

Investor: „Svazek vodovodů a kanalizací“ měst a obcí Boskovice.