Oprava 327 m kanalizace z vejčitých trub a 282 m vodovodu z TL vč. přípojek. Po opravě kanalizace a vodovodu byla provedena i oprava komunikačních vrstev v celé délce ulice, včetně odvodnění, parkovacích stání, chodníků a zpomalovacího prahu v prostoru křižovatky Čejkova – Skopalíkova. Investor: Brněnské komunikace a.s.