aktuálně – 1.9.2016 stavba předána investorovi – 500 m obousměrné koleje na panelech DZP s finální živičnou úpravou a dvě tramvajové zastávky. Investor: Dopravní podnik města Brna a.s.