Komunikace, chodníky a podélné stání – investor Brněnské komunikace a.s. Kanalizační sběrač ze ŽB trub DN1400 dl.329m, stoka z KT DN400 dl.145m, vodovod z TLT DN100 dl.360m , 34ks vodovodních a 41ks kanalizačních přípojek – investor Brněnské vodárny a kanalizace a.s.